תיאום אירוח

לחוויה מעושנת מקסימלית אנו מארחים בתיאום מראש בלבד ובסבבים קבועים מראש. 
ימים א-ג'      20:00
יום ד'-ה'   סבב ראשון 18:30
               סבב שני  21:30