תיאום אירוח

לחוויה מעושנת מקסימלית אנו מארחים בתיאום מראש בלבד ובסבבים קבועים מראש. 
ימים א'-ג'      20:00
ימים ד'-ה'   סבב ראשון 18:30
                 סבב שני  21:30