תיאום אירוח

לחוויה מעושנת מקסימלית אנו מארחים בתיאום מראש בלבד ובסבבים קבועים מראש. 
ימים א'      20:00
יום ב' - ה'   סבב ראשון 18:30
                 סבב שני  21:30 
  • whatsapp
  • TripAdvisor - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
נתיב הזית 88, מושב ינוב